Publiczne Przedszkole w Żelkowie-Kolonii w roku szkolnym 2020/ 2021 wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Technikoludek czyli przedszkolak w świecie technologii” organizowanym przez Przedszkole nr 41 w Rybniku.
Udział w projekcie był odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.
Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii oraz rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski.
Koordynatorem projektu w placówce była p. Monika Barszcz- wychowawca grupy 5-latków, zaś nauczycielami współdziałającym w projekcie były p. Anna Ziółkowska, wychowawca 3-latków i Katarzyna Baniak, wychowawca 4-latków. Zadania realizowane były w okresie od września do czerwca.

Nasze przedszkole wybrało do realizacji zadania takie jak:
1. Stworzenie kącika technologicznego (wrzesień)
2. „Magiczne kolorowanki” – zajęcia z wykorzystaniem aplikacji na telefon Quiver (październik).
3. „Tabletowe dziecko” , przygotowanie kącika informacyjnego dla rodziców, dotyczącego wpływu technologii na zdrowie dziecka (listopad)
4. „Dzień Wynalazcy” – przygotowanie i zrealizowanie zajęć edukacyjnych dotyczących największych wynalazków technicznych XXI wieku. (listopad)
5. „Christmas time” – obejrzenie wybranej piosenki w jęz. angielskim w Internecie na temat świąt oraz nauczenie się jej na pamięć (grudzień)
6. „Piktogramowa opowieść” – układanie przez dzieci historyjek obrazkowych z piktogramów (grudzień)
7. „Tradycje bożonarodzeniowe” – obejrzenie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (grudzień)
8. „Mały kreator” – Stworzenie pracy plastyczno –technicznej – mikrofonu (styczeń)
9. Akcja ekologiczna – Zorganizowanie akcji ekologicznej „Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki” (zbiórka zużytych tuszy do drukarek) (luty)
10. „Literkowy tablet/Laptop” – Stworzenie laptopa z kartonu z literkami i znakami .Omówienie go, nauka i utrwalanie literek (marzec)
11. Ułożenie historyjki obrazkowej dotyczącej cyklu życia motyla oraz naklejenie jej na wzór kliszy Zrobienie wystawki w przedszkolu (kwiecień)
12. „Mały fotograf” – zajęcia mające na celu rozbudzenie zainteresowania fotografią (maj)
13. „Bajkowy świat technologii” – podsumowanie projektu za pomocą wiersza związanego z technologią (czerwiec).
Po wysłaniu sprawozdania z wykonanych zadań do organizatorów projektu, otrzymaliśmy certyfikat dla naszego przedszkola. Udział w projekcie zaangażował najmłodszych w poznawanie technologii oraz uświadomił, że jest ona dostępna dla każdego, dostarczył naszym przedszkolakom wielu pozytywnych wrażeń oraz umożliwił nabywanie nowych doświadczeń i wzbogacanie wiedzy.

Recent Posts

Zacznij pisać i wcziśnij ENTER aby wyszukać