Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania oraz wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska.
18.09. 2020r. nasze przedszkolaki „uzbrojone” w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady, w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę oraz teren przy przedszkolu. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.

Recent Posts

Skomentuj

Zacznij pisać i wcziśnij ENTER aby wyszukać