W związku z realizacją podjętych działań profilaktycznych zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlce, informuję o organizacji warsztatów umiejętności wychowawczych dla dorosłych ” Szkoła rodziców i wychowawców”, które odbędą się  od 28 lutego do 24 kwietnia 2020 roku w ramach projektu profilaktycznego „EKiPA – Edukacja, Kreatywność i Profilaktyka Alternatywna” na terenie Gminy Siedlce -Miejsce realizacji warsztatów- GOK Chodów, ul. Sokołowska 2.

Realizatorem „Szkoły dla rodziców i wychowawców” jest Pani Małgorzata Mazurek profilaktyk społeczny, pedagog, socjoterapeuta, twórca licznych projektów profilaktycznych oraz Pan Sławomir Mikiciuk- pedagog, wychowawca, nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty, wykładowca akademicki.

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod nr tel. 539 013 090 do dnia 24.02.2020roku.

W załączeniu ulotka informacyjna dot. warsztatów.

Recent Posts

Zacznij pisać i wcziśnij ENTER aby wyszukać