Nasze przedszkole powiększyło swój księgozbiór o nowe, ciekawe pozycje literackie dla dzieci. Książki te niosą wartościowe przekazy dla dzieci, a ich szata graficzna przyciąga spojrzenie i wyzwala ogromną ciekawość. Książki zostały zakupione w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zgodnie z zapotrzebowaniem wychowawców, dzieci oraz ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, a następnie wyeksponowane na półkach w naszym kąciku książek.

Rozbudzanie w dzieciach zainteresowań książką zanim pójdzie do szkoły stanowi fundament ich przyszłego sukcesu. Czas poświęcony na czytanie jest bezcenny. Dlatego tak ważne jest już od najmłodszych lat rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych.

Codzienne czytanie dziecku wpływa na jego rozwój emocjonalny, rozwija słownictwo, pamięć i wyobraźnię. Uczy logicznego myślenia i zapamiętywania, poprawia koncentrację, wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy wartości: odróżniania dobra od zła.

Czytanie dziecku kształtuje nawyk czytelnictwa i zdobywania wiedzy na całe życie.

Recent Posts

Zacznij pisać i wcziśnij ENTER aby wyszukać